FEIRANTA

Cambia a túa foto de portada
Laura
Cambia a túa foto de portada
O estado da conta de esta usuaria é Aprobado

Este usuario aún no ha añadido información a su perfil.

Logotipo

Presentación

O meu proxecto consiste en chegar a vivir da miña paixón, que é o arte, tanto realista como o de caricatura.

Laboral/profesional - proxecto en proceso de construcción

Proxecto liderado por muller/es

Compra-venta e servizos

Síntome motivada a ensinar o que son capaz de facer e mostrarllo a outros para que cheguen a sentir a mesma paixón pola arte.

Datos de contacto

Redes sociais

Equipo

Equipo 1

Proxectos

Proxecto 1
Proxecto 3
Proxecto 2
Proxecto 4