FEIRANTA

Cambia a túa foto de portada
Resistencia en terra allea
Cambia a túa foto de portada
O estado da conta de esta usuaria é Aprobado

Este usuario aún no ha añadido información a su perfil.

Logotipo

Presentación

Somos un colectivo decolonial antirracista que procura darlle resposta as violencias estructurais, coidando e acompañando a os corpos migrantes e/ou racializades.

Ativismo, asociacionismo, proxectos comunitarios non lucrativos

Proxecto feminista / de promoción da perspectiva de de xénero,
Proxecto antirracista decolonial (Feminismo decolonial)

Participación Cidadá, Activismos

No panorama feminista galego a maioria de feminismos son eurobrancos e para tecer alianzas e redes é necesario unha revisión e aceptación das branquitudes, só dese xeito poderase apoiarnos sen paternalismos e racismos na nosa luita.

Datos de contacto

Redes sociais

Proxectos

Proxecto 1
Proxecto 3
Proxecto 5
Proxecto 2
Proxecto 4