A Asociación Estudos Laborais Feministas infórmache sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal das usuarias que poidan ser solicitados durante a navegación a través do sitio web estudoslaboraisfeministas.org.

Neste sentido, a Asociación Estudos Laborais Feministas cumpre co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD).

O uso deste sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade .

Identidade do responsable

 • Titular: Asociación Estudos Laborais Feministas.
 • NIF: G70586839
 • Domicilio: Rúa Mosteiro Caaveiro 18, 6 esq, A Coruña – España.
 • Correo electrónico: aselafem@gmail.com
 • Sitio web: https://estudoslaboraisfeministas.org

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos teus datos persoais, a Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos ( RGPD):

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: A Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que a Titular informará á Usuaria previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: A Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: A Titular manterá os datos persoais solicitados durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. A Titular informará á Usuaria do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
  No caso de subscricións, a Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais solicitados serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida.
  A Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos das súas usuarias por parte de terceiras.

Obtención de datos persoais

Para navegar por estudoslaboraisfeministas.org non é necesario que facilites ningún dato persoal.

Os casos nos que si poderías proporcionar os teus datos persoais son os seguintes:

 • Ao inscribirche nun formulario de subscrición ou nun boletín.
 • Ao enviar unha mensaxe a través dos formularios de contacto ou inscrición.

Dereitos

A Titular infórmache que sobre os teus datos persoais tes dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerche ao tratamento.

Non podes exercitar o dereito á portabilidad dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente pola interesada, solicitándoo directamente á Titular, o que significa que calquera cliente, subscritora ou colaboradora que facilitase os seus datos nalgún momento, pode dirixirse a Asociación Estudos Laborais Feministas e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros da Titular.

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a aselafem@gmail.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que che conciernen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio web para mandar un correo á Titular, subscríbesche ao seu boletín estás a facilitar información de carácter persoal da que a responsable é a Asociación Estudos Laborais Feministas. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dás o teu consentimento para que a túa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por — Dinahosting S.L. —

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte da Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

 • Formularios de subscrición a contidos: A Titular solicita os seguintes datos persoais: nome e apelidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono e dirección dun sitio web para xestionar a lista de subscricións, enviar boletíns, promocións e ofertas especiais.

Existen outras finalidades polas que a Titular trata datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Para analizar a navegación das usuarias. A Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no computador da Usuaria cando navega polo sitio web cuxas características e finalidade están detalladas na Política de Cookies.
 • Para xestionar as redes sociais. A Asociación Estudos Laborais Feministas ten presenza en redes sociais. Se te fas seguidor nas redes sociais da Titular o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente.
  Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

 • A Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarche das súas actividades, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.
  En ningún caso a Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os teus datos persoais, a Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio web está aloxado en Dinahosting S.L. A seguridade dos datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Podes consultar a súa política de privacidade para ter máis información.

A Asociación Estudos Laborais Feministas informa a Usuaria de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa condición de que dita cesión de datos estea amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos a terceiras cando a Asociación Estudos Laborais Feministas dispoña do consentimento expreso da Usuaria.

Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outras profesionais, neses casos, requirirase consentimento á Usuaria informando sobre a identidade da colaboradora e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se visitases a outra web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiras, e supervisar a túa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena no teu navegador web.

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é: o consentimento.

Para contactar ca Titular, subscribirche a un boletín ou realizar comentarios neste sitio web tes que aceptar a presente Política de Privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata a Titular son:

 • Datos identificativos.
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporcións á Titular conservaranse ata que solicites a súa supresión.

Destinatarios de datos persoais

Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar á Titular a analizar o uso que fan as Usuarias do sitio web. A información que xera a cookie sobre o uso do sitio web (incluíndo a dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.
Máis información en: https://analytics.google.com

Na páxina de Política de privacidad de Google explícase como Google xestiona a privacidade no que respecta ao uso das cookies e outra información.

Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies que utiliza Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan das cookies publicitarias.

Navegación Web

Ao navegar por estudoslaboraisfeministas.org pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificarche.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:

 • Google Analytics.

A Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recompilar información demográfica.

A Titular non se fai responsable do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que poidas acceder a través das distintas ligazóns que contén o sitio web.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Comprométesche a que os datos facilitados á Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuaria do sitio web es a única responsable da veracidade e corrección dos datos remitidos ao sitio web exonerando a Asociación Estudos Laborais Feministas de calquera responsabilidade respecto diso.

Aceptación e consentimento

Como Usuaria do sitio web declaras estar informada das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptas e consentes o tratamento dos mesmos por parte da Asociación Estudos Laborais Feministas na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Revocabilidade

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a aselafem@gmail.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que a Asociación Estudos Laborais Feministas estea obrigada a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na Política de Privacidade

A Titular resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.